Złotouści

Krótki dialog pomiędzy radnymi: Adamem Rozmusem (SLD), a Stanisławem Pytlem w trakcie sesji RM w dniu 28. lutego 2014 roku, na której radni jednomyślnie przegłosowali obniżkę stawek śmieciowych (za portalem MojaOlesnica.pl):

AR: Sukces ma wielu ojców…
SP: A porażki są sierotami!


Ryszard Siwecki (Oleśniczanie) na sesji RM w dniu 20. grudnia 2013 roku:

„To mnie napawa złym optymizmem.”


Marek Czarnecki (PS2002), Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej Rady Miasta na sesji RM w dniu 20. grudnia 2013 roku:

„Na tej sali siedzi dwadzieścia jeden – w cudzysłowu mówię – owoców demokracji […].”


Mirosław Pałka, były Wiceprzewodniczący Rady Miasta (SLD) na sesji RM w dniu 26. listopada 2013 roku, we wniosku do Burmistrza:

„[…] jest jedna z zjeżdżalni trochę uszkodzona. Mianowicie, przy tej największej, przy wejściu, przy drabince, są poluzowane śruby oraz kołki.”


Ryszard Zelinka, Przewodniczący Rady Miasta (PS2002) na sesji RM w dniu 26. listopada 2013 roku, w odpowiedzi na prośbę radnego o trzymanie się przepisów prawa:

„Nic innego nie robię, jak tylko ŚCIŚLE wypełniam zapisy artykułu 19. ustęp 2. ustawy. Tyle tylko. I nie ma żadnego ad vocem!”


Ryszard Zelinka, Przewodniczący Rady Miasta (PS2002) na sesji RM w dniu 26. listopada 2013 roku do radnego Ryszarda Siweckiego (Oleśniczanie):

„Czy Pan chce wygłosić oświadczenie, czy Pan chce ad vocem? Jeżeli ad vocem – nie udzielam głosu! Oświadczenie – proszę uprzejmie…”


Zbigniew Nagórny, (SLD) na sesji RM w dniu 26. listopada 2013 roku:

„[…] zgodnie z zasadą, którą kierują się wszyscy koledzy i koleżanki radni, że >>NIC DLA WAS BEZ NAS<<„.


Józefa Stefani, (PS2002) na sesji RM w dniu 26. listopada 2013 roku, w interpelacji (?) w sprawie ul. Kruczej:

„Panie Burmiszczu! Miesiąc minął… miesiąc minął i nic nie zrobiono. W tej sprawie. Osobiście proszę, raz jeszcze Pana Burmiszcza, bo naprawdę się wstydzę…”


Jan Bronś, burmistrz Oleśnicy (PS2002) na sesji RM w dniu 26. listopada 2013 roku, w odpowiedzi na wątpliwości jednego z radnych dotyczące prowadzonej przez niego polityki:

„Nie dziwi sformułowanie radnego […], że nie widzi żadnych działań, bo nawet gdyby się o nie potknął, to i tak by nie widział…”


Henryk Bernacki, wiceburmistrz Oleśnicy (SLD) na sesji RM w dniu 24. maja 2013 roku, o wykładzie ambasadora Szwecji na temat społeczeństwa opartego na równych prawach kobiet i mężczyzn:

„[Szwedzkie kobiety] Znają swoje miejsce w szeregu!”


Jan Leszek Rybiałek, radny RM Oleśnicy (PS 2002), przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w temacie ROSNĄCYCH STRAT Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego „Atol”, którego jedynym udziałowcem jest miasto Oleśnica (za portalem PanoramaOlesnicka.pl):

„W Atolu papiery się zgadzają. Kontrola nie ma więc sensu.”


Marek Czarnecki, radny RM Oleśnicy, przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej (zebranie komisji, 18. kwietnia 2013) o stawkach za wywóz śmieci w innych miastach – niższych niż w Oleśnicy:

„Tworzone pod publikę.”


Jan Leszek Rybiałek, radny RM Oleśnicy (sesja RM, 24. marca 2013) o braku dyskusji na temat polityki społecznej miasta:

„Często u nas dziura w chodniku, czy historia kołka w płocie więcej zajmuje miejsca, niż tak poważny temat, który dzisiaj był podniesiony.”


Józefa Stefani, radna RM Oleśnicy (sesja RM, 24. marca 2013) w temacie stanu ulicy Kruczej:

„Naliczyłam sto osiemdziesiąt sześć głębokich dziur.”


Jan Bronś, burmistrz Oleśnicy (sesja RM, 21. lutego 2013):

„Słowa radnego nie muszą opierać się na prawdziwych przesłankach.”


Jan Bronś, burmistrz Oleśnicy, w odpowiedzi na pytanie opozycyjnej radnej „Czy jest pan za tym, aby powstawały supermarkety i niszczyły lokalny handel?”(sesja RM, 21. grudnia 2012):

„Nie, nie jestem za tym, aby niszczyły, ale za tym, aby powstawały.”


Jan Bronś, burmistrz Oleśnicy, w odpowiedzi na prośbę o komentarz do wyników kontroli w temacie „citroengate” (Magazyn „Prosto z Polski”, TVN24 29. kwietnia 2012 roku):

„Pełne stanowisko urzędu znajduje się na stronie informacyjnej miasta www.olesnica.pl. Zapraszam do jej odwiedzenia.”

Słowa te Pan Burmistrz powtarzał pani redaktor pięciokrotnie. Jak refren…


Henryk Bernacki, wiceburmistrz Oleśnicy podczas sesji RM w dniu 28. listopada 2012 roku, do radnego Macieja Syty w reakcji na zaproszenie na rekonstrukcję stanu wojennego na oleśnickim rynku (za portalem MojaOlesnica.pl):

„Maciek! Przychodzisz z Pałką!”


Zbigniew Nagórny, radny Rady Miasta Oleśnicy na podsumowanie kompromitującej sytuacji z głosowaniem w sprawie nazw dla oleśnickich rond (za „Oleśniczaninem” z dnia 05.12.2012):

„Burdel, a nie demokracja!”


Ryszard Gąsior, prezes spółki Oleśnicki Kompleks Sportowy „Atol” Sp. z o.o. w wywiadzie dla „Panoramy Oleśnickiej” (z dnia 05.12.2012) zapytany dlaczego do tej pory (przez około 2 lata) nie zagospodarowano pomieszczenia po zlikwidowanym lokalu gastronomicznym odpowiedział:

„(…) Wymontowano z niego urządzenia gastronomiczne i pozostały po nich przewody elektryczne. – Nie można wpuścić osób bez kontroli. Nie może to być obiekt ogólnodostępny.”


Jan Bronś, Burmistrz Miasta Oleśnicy, w materiale na MojaOlesnica.pl (04.12.2012) na temat podwyżek podatków lokalnych:

„Jeśli chodzi o opłaty, to nawet większość nie idzie w górę. Opłaty targowe na przykład nie zmieniają się. Nie zmienia się część opłat od środków transportowych, opłata za psa pozostaje na tym samym poziomie, a dodatkowo dochodzi ulga dla osób, które zaadaptują psa. Natomiast pozostałe podatki i opłaty rosną średnio mniej niż inflacja, czyli tak naprawdę spadają relatywnie w stosunku do siły nabywczej pieniądza.”


Ryszard Zelinka, Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy, na sesji RM w dniu 28. listopada 2012 roku i jego autorska interpretacja Regulaminu RM na temat głosowania tajnego na kartach do głosowania:

„Jest to głosowanie w swoisty sposób JAWNE, bo pan głosuje podnosząc JAK GDYBY rękę. JAK GDYBY – to jest moja interpretacja, zaraz wygłosi JĄ Pani mecenas…”


Ewa Stręk, radca prawna Urzędu Miasta Oleśnicy, na sesji RM w dniu 28. listopada 2012 roku jako ekspert wygłasza wspomnianą wyżej autorską interpretację Przewodniczącego RM, Ryszarda Zelinki:

„Zaproponowany tutaj sposób głosowania jest głosowaniem jawnym, ponieważ wszystkie karty do głosowania (…) będą potem podpięte do protokołu i będą mogły być sprawdzone. Jest to pewien sposób głosowania JAWNEGO.”


Jan Leszek Rybiałek, radny Radny Miasta Oleśnicy, w wywiadzie udzielonemu portalowi MojaOlesnica.pl w dniu 25. kwietnia 2012 na temat wyników kontroli CBA w sprawie citroena:

„Koń jaki jest – wszyscy widzą.”


Jan Bronś, Burmistrz Miasta Oleśnica, na sesji RM w dniu 25. kwietnia 2012 roku w temacie tzw. „afery citroenowej”:

„No cóż… Będziemy króliczka gonić.”


Ryszard Zelinka, Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy, na sesji RM w dniu 30. listopada 2011 roku do radnego Józefa Stojanowskiego, przerywając gorącą dyskusję nad stanowiskiem w sprawie etyki w mediach:

„Panie Radny! (…) Pan chce prowadzić ze mną politykę pozaregulaminową! Ja zgłosiłem wniosek, trzeba było zgłosić kontrwniosek! Nikt tego wniosku nie złożył!”

„Ja powiedziałem >>Zamykam dyskusję!<< i zamknąłem!”


Ryszard Zelinka, Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy, w dniu 14. listopada 2011 r., w odpowiedzi na moje zapytanie w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej:

„Tworzenie specjalnych mechanizmów do  wnoszenia tylko uchwał, przez obywateli miasta uprawnionych do głosowania, byłoby działaniem ograniczającym funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.”

„Radni zobowiązani są do utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami.”

„W dotychczasowej praktyce zgłaszano za pośrednictwem radnych wiele zmian do stanowionych uchwał lub ich projektów.”

a 2 dni później:

„Aktywność społeczeństwa jest minimalna w tym zakresie. Jeśli dobrze interpretuję, to w przypadku 3-ch uchwał aktywność była dominująca. Odnośnie projektów uchwał z udziałem radnych, to również kilka( 5 lub 6 uchwał).”


Józef Stojanowski, radny Rady Miasta Oleśnicy, podczas sesji RM w dniu 28. października 2011 roku wyraża swoją o materiale wyemitowanym w magazynie „Prosto z Polski”:

Moi wyborcy pytają wprost: czy Urząd Miasta podjął jakieś decyzje, by ten obraz, który przedstawiony jest, powiedzmy sobie, w krzywym zwierciadle, w jakiś sposób wyprostować, bo to jest opinia, która idzie w świat. Puszczenie pierza w powietrze, jest bardzo trudno zebrać. I ludzie w jakiś sposób, tak oceniają: nas, Oleśnicę i nasz Urząd. Czy wobec tego poszło jakieś pismo, aby tą Panią (…) Redaktor w jakiś sposób zdyskryminować? Ona nie ma prawa do takich supozycji, która w tej w sposób jasny i wyraźny wynika!


Piotr Pawłowski, Wiceburmistrz Miasta Oleśnicy – magazyn „Prosto z Polski” z 19. października 2011 roku – zapytany przez dziennikarkę, czy Urząd Miasta dysponuje służbowym parkingiem:

„Yyyyy… Jest taki parking! Tak? Nie, no właściwie nie… Burmistrz parkuje tam, gdzie uważa za stosowne.”


Jakub Jeżyna, pracownik Urzędu Miasta Oleśnicy – felieton zamieszczony 29. lipca 2011 r. na oficjalnej stronie UM:

 


Zbigniew Rybak, Sekretarz Miasta – „Panorama Oleśnicka” z dnia 21. kwietnia 2011 roku – na temat e-projektów Urzędu Miasta i ogłoszeń na ich temat:

„Wersja papierowa dociera zarówno do osób korzystających z komputerów, jak i osób z nich niekorzystających. Gazeta w formie papierowej jest o wiele bardziej dostępna niż komputer – zarówno pod względem ceny, jak i instrukcji obsługi (…).”

„format „A3″ (cała strona gazety) jest wyraźniejszy niż monitor komputera.”


Jan Bronś, Burmistrz Miasta Oleśnicy, na sesji RM w dniu 25. stycznia 2011 roku:

„Mamy w Oleśnicy obecnie bezrobocie na poziomie 6,9%. Taki poziom bezrobocia tłumu inwestorów do nas nie przyciągnie. Jeśli na danym obszarze nie wynosi on powyżej 15%, to inwestor najczęściej nie jest zainteresowany rozmowami na temat lokalizacji jego firmy. Poziom bezrobocia jest u nas za mały [aby było to zadanie szybkie i łatwe], za co przepraszam.”


 

3 responses to “Złotouści

  1. Pingback: Tajne, JAK GDYBY jawne | Z Oleśnicy i dla Oleśnicy

  2. Pingback: Urzędnik wie lepiej | Z Oleśnicy i dla Oleśnicy

  3. Pingback: Śmieciozagadka | Z Oleśnicy i dla Oleśnicy

Dodaj komentarz