Tag Archives: sesja nadzwyczajna

Zgodnie z prawem czy wbrew statutowi?

Kilka faktów w temacie wątpliwości co do go zgodności trybu zwołania sesji nadzwyczajnej przez Przewodniczącego Rady Miasta.

Każde posiedzenie Rady Miasta zwoływane przez Przewodniczącego Rady Miasta poprzedzone jest takim zawiadomieniem:

Warto zwrócić uwagę na formułkę „Na podstawie art. (…) ustawy o samorządzie gminnym ORAZ art. (…) Statutu (!!!) Miasta Oleśnicy. Formułka jest praktycznie taka sama. Od lat.


Podobna formułka dotyczyła również sesji UROCZYSTYCH. Od lat.

Zazwyczaj podobnie było w przypadku sesji nadzwyczajnych

i nieprzewidzianych w rocznym planie pracy Rady Miasta.

Jednak w przypadku sesji „nadzwyczajnej” zwołanej na 3. marca 2017 w podstawie prawnej brakuje stosownego artykułu Statutu.

Pozostaje pytanie: czy to przypadek, że brakuje podstawy prawnej w postaci aktu prawa miejscowego, który jest zbiorem przepisów regulujących m.in. organizację wewnętrzną gminy (miasta) i tryb pracy jej organów (Rady Miasta)? Czy jest to zwykłe przeoczenie Przewodniczącego, czy może celowe działanie, jeśli wziąć pod uwagę niezgodny ze statutem termin powiadomienia radnych o sesji?

Dodam tylko, że jest to chyba jedyny przypadek w historii oleśnickiego samorządu, w którym Przewodniczący Rady Miasta zwołuje sesję Rady Miasta Z POMINIĘCIEM STATUTU.

PRZYPADEK?